Luat Minh Khue

sự phát triển pháp lý

sự phát triển pháp lý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sự phát triển pháp lý

Những phát triển mới của hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2004 -2009

Những phát triển mới của hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2004 -2009
Giai đoạn 2004 - 2009 là những năm trước và sau khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO, thời gian sau hơn 10 năm Việt Nam là thành viên ASEAN và đặc biệt, sau gần một phần tư thế kỷ nước ta bước vào thời kỳ đổi mới. Có thể khẳng định rằng, giai đoạn 2004 - 2009 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế thị trường hội nhập và hợp tác quốc tế.