Luật sư tư vấn về chủ đề "sự phát triển pháp lý"

sự phát triển pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sự phát triển pháp lý.

Những phát triển mới của hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2004 -2009

Những phát triển mới của hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2004 -2009
Giai đoạn 2004 - 2009 là những năm trước và sau khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO, thời gian sau hơn 10 năm Việt Nam là thành viên ASEAN và đặc biệt, sau gần một phần tư thế kỷ nước ta bước vào thời kỳ đổi mới. Có thể khẳng định rằng, giai đoạn 2004 - 2009 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế thị trường hội nhập và hợp tác quốc tế.