Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sửa đổi luật"

sửa đổi luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sửa đổi luật.

Một số đề xuất sửa đổi bộ luật dân sự năm 2005

Một số đề xuất sửa đổi bộ luật dân sự năm 2005
Bộ luật dân sự năm 2005 ra đời đã khẳng định vị trí “luật gốc” của Bộ luật trong một hệ thống pháp luật dân sự thống nhất. Cùng với Bộ luật dân sự năm 2005, Luật Thương mại, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh chứng khoán, và nhiều đạo luật khác được ban hành, sau đó, đã thể hiện tính thống nhất của hệ thống luật tư (luật dân sự) ở Việt Nam.