Luat Minh Khue

sửa hai luật thuế

sửa hai luật thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sửa hai luật thuế

Chính thức trình Quốc hội sửa hai luật thuế

Chính thức trình Quốc hội sửa hai luật thuế
Việc làm này, theo Chính phủ nhằm ban hành chính sách ưu đãi thuế, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội mang tính dài hạn, khuyến khích mạnh hơn các doanh nghiệp đầu tư; xây dựng nhà ở với mức giá hợp lý cho người lao động trong các khu công nghiệp, người có thu nhập thấp, sinh viên…