Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sửa hiến pháp"

sửa hiến pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sửa hiến pháp.

Nhu cầu sửa đổi quy định của hiến pháp năm 1992 về sở hữu toàn dân

Nhu cầu sửa đổi quy định của hiến pháp năm 1992 về sở hữu toàn dân
Về cơ bản, tư hữu là một quyền thiêng liêng, một nhân quyền cơ bản, là người ai cũng mặc nhiên được hưởng, nhà nước cam kết bảo vệ nhân quyền, tức là trước hết bảo vệ là các quyền tư hữu về tư liệu sản xuất. Vì lẽ đó, các quyền này thường không xuất hiện trong một bản hiến văn nếu được hiểu là một khế ước cương tỏa quyền lực của chính quyền.

Sửa hiến pháp - Góc nhìn của một luật sư ?

Sửa hiến pháp - Góc nhìn của  một luật sư ?
Duy trì khái niệm “sở hữu toàn dân” trong kinh tế là tiếp tục cho phép tồn tại trạng thái “vô chủ” và tiếp tục hỗ trợ khả năng lạm quyền và lạm dụng để tư lợi đối với tài sản của quốc gia và nhân dân.