Luật sư tư vấn về chủ đề "subsidiaries conglomerate"

subsidiaries conglomerate | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề subsidiaries conglomerate.

Circular No.10/2013/TT-BTC

Circular No.10/2013/TT-BTC
Circular No.10/2013/TT-BTC dated January 18, 2013 of the Ministry of Finance on guiding the mechanism of management and use of fund for support of arrangement of enterprises at the parent company in the economic group, state corporation, parent company in the parent company– subsidiaries conglomerate