Luat Minh Khue

suy đoán tài sản

suy đoán tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về suy đoán tài sản

Nguyên tắc suy đoán tài sản chung trong luật dân sự

Nguyên tắc suy đoán tài sản chung trong luật dân sự
Quan hệ tài sản giữa vợ chồng, hay chính xác hơn là chế độ pháp lý về tài sản giữa vợ chồng là lĩnh vực thường xảy ra nhiều tranh chấp trong thực tiễn, nên cần phải có một cơ chế pháp lý hoàn chỉnh và phù hợp để giải quyết tốt những tranh chấp.