Luật sư tư vấn về chủ đề "sỹ quan chuyên nghiệp"

sỹ quan chuyên nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sỹ quan chuyên nghiệp.

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP thi hành luật sĩ quan

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP thi hành luật sĩ quan
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng