Luat Minh Khue

tài liệu biên soạn

tài liệu biên soạn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tài liệu biên soạn

Quyền tác giả đối với tài liệu tự biên soạn ?

Quyền tác giả đối với tài liệu tự biên soạn ?
Thưa Luật sư, em có câu hỏi muốn được giải đáp: Các tài liệu học tập về môn Quốc phòng - An ninh, được các giáo viên phân phối, giảng dạy, có đúc kết, lọc lại các phần trọng tâm, quan trọng cho sinh viên dễ học.