Luat Minh Khue

tách tài sản

tách tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tách tài sản

Tư vấn thủ tục tách tài sản khi tách công ty TNHH ?

Tư vấn thủ tục tách tài sản khi tách công ty TNHH ?
Xin chào Luật sư! Xin phép luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục chia tách dự án đầu tư có thuê đất trả tiền hàng năm của Nhà nước. Cụ Thể Công ty của tôi là công ty TNHH 3 thành viên đang thực hiện dự án đầu tư và có thuê đất Nhà nước để thực hiện dự án đó , đến nay dự án đã hoàn thành và đang đi vào họat động