Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tên hộ kinh doanh"

tên hộ kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tên hộ kinh doanh.

Những quy định cần lưu ý khi thành lập hộ kinh doanh?

Những quy định cần lưu ý khi thành lập hộ kinh doanh?
Khi quyết định thành lập hộ kinh doanh, các chủ thể cần lưu ý đến các quy định của pháp luật về cách đặt tên hộ kinh doanh cũng như lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.