Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tính chế độ thai sản"

tính chế độ thai sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tính chế độ thai sản.

Hưởng chế độ thai sản

Hưởng <strong>chế</strong> <strong>độ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong>
bắt đầu đóng BHXH lại vào tháng 12/2015 tại công ty B mức đóng vẫn như cũ. Hiện tại tôi đang mang thai

Chế độ hưởng thai sản ?

<strong>Chế</strong> <strong>độ</strong> hưởng <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> ?
sản cho NLĐ này từ 01/01/2015 Xin hỏi: NLĐ có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu được thì thủ tục

Tính thời gian hưởng chế độ thai sản như thế nào là đúng?

<strong>Tính</strong> thời gian hưởng <strong>chế</strong> <strong>độ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> như thế nào là đúng?
Thưa luật sư! Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 7 tháng, từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 02 năm 2015, sau đó tôi nghỉ việc và tạm dừng việc đóng bảo hiểm xã hội. đến nay tôi bắt đầu đi làm tại 1 cơ quan khác từ tháng 10 năm 2016 và bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội lại từ tháng 10 năm 2016, dự kiến tôi sẽ sinh vào ngày 3 tháng 12 năm 2016