Luat Minh Khue

tính giá đất

tính giá đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tính giá đất

Hà Nội ban hành khung giá đất 2010

Hà Nội ban hành khung giá đất 2010
"Giá đất ở tại một số tuyến phố có khả năng sinh lời cao như Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ tăng kịch trần Chính phủ cho phép, lên tới 81 triệu đồng mỗi m2. Theo khung mới, giá đất ở cao nhất tại Hà Nội sẽ ngang bằng với TP HCM.