Luat Minh Khue

tính thuế TNDN

tính thuế TNDN - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tính thuế TNDN

Không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có được không ?

Không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có được không ?
Cho mình hỏi doanh nghiệp mình thành lập cuối quý 4 năm 2014, tức vào tháng 11 đến tháng 12 năm 2014, chưa có buôn bán và phát sinh đầu ra, bên mình có làm báo cáo tài chính năm 2014, nhưng không có làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014, định chuyển lỗ sang năm 2015 vậy có được không?