Luat Minh Khue

tính trợ cấp thôi việc

tính trợ cấp thôi việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tính trợ cấp thôi việc

Tư vấn về khoản tiền trợ cấp thôi việc?

Tư vấn về khoản tiền trợ cấp thôi việc?
Thưa luật sư, rất mong Luật sư tư vấn giúp tôi một việc như sau: Công ty Tôi hiện đang gặp khó khăn và phải giảm biên chế trong đó có tôi. Tôi đã làm việc tại công ty 14 tháng ( từ 1/8/2014 đến 30/9/2015) trong đó có 2 tháng thử việc ( không đóng BHXH,BHTN) và 12 tháng làm việc chính thức( có đóng BHXH, BHTN).

Căn cứ tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc ?

Căn cứ tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc ?
Theo quy định của pháp luật lao động về tiền lương, thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi thôi việc, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).