Luat Minh Khue

tòa có thụ lý

tòa có thụ lý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tòa có thụ lý

Công và các quan tòa

Công <strong>lý</strong> và các quan <strong>tòa</strong>
mặt Đảng hôm 5.1 vì “quan hệ không trong sáng” với vợ của đương sự trong một vụ án do mình thụ