Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tăng Cho Đất"

Tăng Cho Đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tăng Cho Đất.

Đòi lại đất cho mượn ?

Đòi lại <strong>đất</strong> <strong>cho</strong> mượn ?
giấy tờ cho mượn) canh tác đến nay. Năm 2014 có đợt đo đạc lại đất đai để làm giấy chứng nhận quyền sử