Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tăng thời gian hưởng thai sản"

tăng thời gian hưởng thai sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tăng thời gian hưởng thai sản.

Thời gian nghỉ thai sản

<strong>Thời</strong> <strong>gian</strong> nghỉ <strong>thai</strong> <strong>sản</strong>
đầu nghỉ thai sản từ 21/2/2018.Nhưng trong thời gian nghỉ phép tôi đã sinh con ngày 02/02/2018. Vậy