Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Lao Động"

Tư Vấn Lao Động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Lao Động.

vấn về hoạt động của công ty TNHH?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> về hoạt <strong>động</strong> của công ty TNHH?
Kính gửi luật sư công ty Luật Minh Khuê. Năm ông Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn với tỷ lệ mỗi ông chiếm 20% vốn Điều lệ. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoạt động có lãi.