Luat Minh Khue

tư vấn về phụ cấp lương

tư vấn về phụ cấp lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn về phụ cấp lương

Tư vấn về việc nhận lương sau khi nghỉ làm.?

Tư vấn về việc nhận lương sau khi nghỉ làm.?
Xin luật sư tư vấn giúp cháu vấn đề sau:Lương trong hợp đồng lao động của cháu, tổng lương (căn bản+ tất cả các khoản phụ cấp, chưa trừ bảo hiểm phải nộp) là 4,8 triệu. Sau ngày 31/07/2015, thì giám đốc nâng lương cho cháu nhưng không làm lại hợp đồng và cũng không có phụ lục gì cả.