Luat Minh Khue

tư vấn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

tư vấn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nội dung điều lệ công ty cổ phần thế nào là hợp pháp ?

Nội dung điều lệ công ty cổ phần thế nào là hợp pháp ?

Thưa luật sư, xin hỏi: năm 2017, duyên, hải, đức cùng nhau thành lập công ty cổ phần duyên hải. Vốn điều lệ dự kiến là 5 tỷ đồng tương đương với 500. 000 cổ phần, trong đó có 400. 000 cổ phần phổ ...