Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Đổi Tên"

Tư Vấn Đổi Tên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Đổi Tên.

Đổitên có khó ?

<strong>Đổi</strong> có <strong>tên</strong> có khó ?
Thưa luật sư: Cháu năm nay 15 tuổi, cháu muốn được vấn về vấn đề đổi tên khai sinh ạ. Cháu rất

vấn đổi tên họ và dân tộc cho con ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>đổi</strong> <strong>tên</strong> họ và dân tộc cho con ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Tôi và cô ấy yêu nhau , đến nay có con đã được 3 tuổi. Nhưng chúng tôi không đến được với nhau (con ngoài giá thú) tôi dân tộc kinh con con ấy dân tộc Thái, con tôi cũng mang họ của cô ấy và lấy dân tộc Thái.