Luat Minh Khue

tư vấn bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

tư vấn bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Tư vấn về làm giấy tờ chủ quyền đất ở khi không có giấy tờ

Tư vấn về làm giấy tờ chủ quyền đất  ở khi không có giấy tờ
Xin chào Luật Minh Khuê,luật sư cho tôi hỏi Nhà tôi cùng các anh chị, em đã ở ổn định từ trước năm 1955 đến nay. Nguồn gốc đất là trước đây gia đình tôi tản cư được chủ đất cho ở không giấy tờ, hàng năm mẹ tôi có trả một khoản tiền theo thương lượng.