Luat Minh Khue

tư vấn giảm hình phạt

tư vấn giảm hình phạt - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn giảm hình phạt

Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?

Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?
Luật sư có thể cho em biết nếu phạm tội giết người trong trường hợp người phạm tội cho người bị hại mượn giấy tờ nhà để cầm cố nhưng người bị hại để ngôi nhà bị thanh lý nhưng bị hại không hoàn lại cho người phạm tội