Luat Minh Khue

tư vấn kỷ luật lao động

tư vấn kỷ luật lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là bao lâu ?

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là bao lâu ?
Thưa luật sưXin hỏi: Vào trưa ngày 30. 12. 2014 (từ 11 giờ 40- 12 giờ 30), tôi và một số đồng nghiệp có ăn trưa và có dùng một ít bia (không có bất cứ hành vi nào bị phản ánh), chiều hôm đó chúng tôi không thực hiện nhiệm vụ (vì chiều chúng tôi được nghỉ theo quy định của cơ quan).