Luat Minh Khue

tư vấn luật đầu tư trực tuyến

tư vấn luật đầu tư trực tuyến - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật đầu tư trực tuyến

Tư vấn áp dụng những quy định mới của luật đầu tư năm 2014 ?

Tư vấn áp dụng những quy định mới của luật đầu tư năm 2014 ?
Thưa luật sư, Em xin kính nhờ bên luật Minh Khuê tư vấn giúp công ty Doanh nghiệp thành lập ở Việt Nam có 100% vốn từ một doanh nghiệp từ Canada. Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất do Ban Quản Lý các Khu Công Nghiệp cấp lần đầu ngày 21/03/1996, chứng nhận thay đổi (mới nhất) lần thứ 9 ngày 23/10/2014. Nhờ chị giúp các thông tin sau: