Luat Minh Khue

tư vấn luật đai

tư vấn luật đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật đai

Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hộ gia đình, cá nhân nộp một bộ hồ sơ gồm có: đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có); văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có). Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được qui định theo hai giai đoạn: