Luat Minh Khue

tư vấn luật bảo hiểm thất nghiệp

tư vấn luật bảo hiểm thất nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật bảo hiểm thất nghiệp

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động nghỉ việc ?

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động nghỉ việc ?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vài thắc mắc xin được tư vấn như sau: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm. Kể từ khi tôi xin nghỉ việc tại công ty cũ cho tới khi tôi xin được công việc mới để tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì mất khoảng thời gian là 4 tháng tôi bị gián đoạn không tham gia đóng bảo hiểm.