Luat Minh Khue

tư vấn luật khuyến mại

tư vấn luật khuyến mại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật khuyến mại

Hỏi thủ tục khuyến mại tại Sở Công Thương ?

Hỏi thủ tục khuyến mại tại Sở Công Thương ?
Xin chào văn phòng luật sư Luật Minh Khuê, Hiện nay công ty tôi muốn đăng ký khuyến mại tại Sở công thương, Công ty Luật Minh Khuê có thể tư vấn cho tôi thủ tục đăng ký khuyến mại tại Sở Công Thương.

Tư vấn quy định về việc bán tài sản khi phá sản theo quyết định của Tòa án ?

Tư vấn quy định về việc bán tài sản khi phá sản theo quyết định của Tòa án ?

Thưa luật sư: xin hỏi: Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản được ban hành ngày 12/6/2018 được áp dụng giải ...