Luat Minh Khue

tư vấn luật lao đông

tư vấn luật lao đông - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật lao đông

Ai phải chịu phí đào tạo ?

Ai phải chịu phí đào tạo ?
Một trong những vấn đề về lao động gây đau đầu đối với các doanh nghiệp đó là yêu cầu người lao động bồi hoàn chi phí đào tạo cho doanh nghiệp nếu không thực hiện đúng hoặc đầy đủ cam kết với doanh nghiệp.