Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Luật Nghĩa Vụ Quân Sự"

Tư Vấn Luật Nghĩa Vụ Quân Sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Luật Nghĩa Vụ Quân Sự.

Nghĩa vụ quân sự 2018

<strong>Nghĩa</strong> <strong>vụ</strong> <strong>quân</strong> <strong>sự</strong> 2018
giấy khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Khám lần 1 tôi không đi vì không ở địa phương. Xin hỏi luật

Phép nghĩa vụ quân sự

Phép <strong>nghĩa</strong> <strong>vụ</strong> <strong>quân</strong> <strong>sự</strong>
Tôi đang đi nghĩa vụ quân sự hơn 1 năm rồi. Giờ tôi đang ký để đi phép nhưng đơn vị lại không cho