Luat Minh Khue

tư vấn luật nghĩa vụ quân sự?

tư vấn luật nghĩa vụ quân sự? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật nghĩa vụ quân sự?

Tư vấn về tiêu chuẩn tuyển quân?

Tư vấn về tiêu chuẩn tuyển quân?
Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Tôi năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và vừa nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.