Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Luật Thuế"

Tư Vấn Luật Thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Luật Thuế.

vấn về hoàn thuế?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> về hoàn <strong>thuế</strong>?
Thưa luật sư! Ngày 07-2014 Tôi có sang nhượng 1 tiệm net game ở địa điểm kinh doanh A và chuyển