Luat Minh Khue

tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến

tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến

Hạn mức công nhận đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Hạn mức công nhận đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
Ông A sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có kê khai trong hồ sơ địa chính với tổng diện tích đất ở kê khai là 300m2 và chưa được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, đến năm 2002 ông A chuyển nhượng toàn bộ số diện tích trên cho hai hộ khác( gọi là ông B và ông C ). Trong khi đó hạn mức công nhận đất thổ cư được công nhận cho mỗi hộ gia đình là 200m2.