Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến"

tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến.

Hạn mức công nhận đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Hạn mức công nhận đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
Ông A sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có kê khai trong hồ sơ địa chính với tổng diện tích đất ở kê khai là 300m2 và chưa được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, đến năm 2002 ông A chuyển nhượng toàn bộ số diện tích trên cho hai hộ khác( gọi là ông B và ông C ). Trong khi đó hạn mức công nhận đất thổ cư được công nhận cho mỗi hộ gia đình là 200m2.