Luat Minh Khue

tư vấn pháp luật về đấu thầu

tư vấn pháp luật về đấu thầu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật về đấu thầu

Tư vấn về hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ?

Tư vấn về hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ?
Xin chào luật sư ! Vào ngày 16/03/2015 Thanh tra Chính phủ có ban hành Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước. Vào ngày 17/07/2015, văn phòng thanh tra Chính phủ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh.