Luat Minh Khue

tư vấn pháp luật về doanh nghiệp

tư vấn pháp luật về doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật về doanh nghiệp

Quy định về sáp nhập doanh nghiệp ?

Quy định về sáp nhập doanh nghiệp ?
Kính gửi luật sư! Hiện tại chúng tôi đang có 2 công ty TNHH do hai người khác nhau đứng tên và hoạt động độc lập. Chúng tôi mong muốn cty TNHH thứ nhất hoạt động độc lập nhưng chịu sự quản lý tài chính và nhân sự của công ty TNHH thứ 2.