Luat Minh Khue

tư vấn phápl uật

tư vấn phápl uật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn phápl uật

Trình bày cơ cấu quy phạm pháp luật

Trình bày cơ cấu quy phạm pháp luật
QPPL rất phong phú và đa dạng nên có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Căn cứ vào mức độ phổ biến của QPPL nói chung và QPPLHS nói riêng trong các văn bản QPPL, có thể chia chúng thành hai loại là QPPL thông thường (phổ biến) và QPPL xung đột (đặc biệt).