Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn phân chia đất đai"

tư vấn phân chia đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn phân chia đất đai.

Tư vấn phân chia phần đất thổ mộ đứng tên chung?

Tư vấn phân chia phần đất thổ mộ đứng tên chung?
Thưa luật sư, Chúng tôi xin trình bày nội dung như sau: Ông bà ngọai tôi có chung với nhau bốn người con. Đến 1945 ông bà mất để lại phần đất 10.500 m2 nhưng không có di chúc. Năm 1994 thì họp mặt các con và được chia làm 5 phần (bốn phần chia đều cho các con, 1 phần dành riêng làm đất thổ mộ chung) - mỗi người con đều giữ 1 tờ giấy cam kết cho phần chia thổ mộ này và có xác nhận của chính quyền điạ phương.