Luat Minh Khue

tư vấn phân chia đất đai

tư vấn phân chia đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn phân chia đất đai

Tư vấn phân chia phần đất thổ mộ đứng tên chung?

Tư vấn phân chia phần đất thổ mộ đứng tên chung?
Thưa luật sư, Chúng tôi xin trình bày nội dung như sau: Ông bà ngọai tôi có chung với nhau bốn người con. Đến 1945 ông bà mất để lại phần đất 10.500 m2 nhưng không có di chúc. Năm 1994 thì họp mặt các con và được chia làm 5 phần (bốn phần chia đều cho các con, 1 phần dành riêng làm đất thổ mộ chung) - mỗi người con đều giữ 1 tờ giấy cam kết cho phần chia thổ mộ này và có xác nhận của chính quyền điạ phương.