Luat Minh Khue

tư vấn quản lý hộ tịch

tư vấn quản lý hộ tịch - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn quản lý hộ tịch

Đổi họ của con sang họ của cha mẹ nuôi ?

Đổi họ của con sang họ của cha mẹ nuôi ?
Thư luật sư, Tôi muốn đổi họ của bé sang họ cha mẹ nuôi (chưa thông qua ý kiến của cha ruột bé). Hiện giờ chúng tôi đã li hôn. Vậy tôi phải làm thủ tục như thế nào và tôi có quyền thay đổi họ của bé hay không ? Xin cảm ơn luật sư!