Luat Minh Khue

tư vấn quyền lập di chúc

tư vấn quyền lập di chúc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn quyền lập di chúc

Tư vấn quy định pháp luật về quyền lập di chúc ?

Tư vấn quy định pháp luật về quyền lập di chúc ?
Thưa luật sư, năm 2010 ông bà ngoại em lúc còn sống đã làm một bản di chúc để lại tài sản là quyền sử dụng đất cho cháu ngoại vì ông bà ngoại em có 1 người con trai những đã ở riêng rồi. Hiện tại, đứa cháu ngoại đó đang sống cùng ông bà.