Luat Minh Khue

tư vấn tách sổ đỏ

tư vấn tách sổ đỏ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn tách sổ đỏ

Tư vấn về thủ tục tách sổ đỏ

Tư vấn về thủ tục tách sổ đỏ
Năm 1985, bố tôi được cơ quan Quân đội phân cho 1 ngôi nhà 2 tầng trên khu đất theo Quyết định phân nhà và đất có diện tích 127m2. Đến năm 1998, bố tôi làm thủ tục hóa giá nhà, đất và được cấp Giấy chứng nhận Quyền SHN và Quyền SDĐ mang tên bố mẹ tôi