Luat Minh Khue

tư vấn tính thuế

tư vấn tính thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn tính thuế

Thuế nhà, đất: Phương án nào cũng khó!

Thuế nhà, đất: Phương án nào cũng khó!
"Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh giải thích vấn đề tính thuế nhà đất rất phức tạp, rất khó nên phải đưa ra nhiều phương án. Thừa nhận là khó, nhưng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho rằng vẫn có phương án tiệm cận sự công bằng, chính xác hơn hai phương án đã được trình Quốc hội. Và, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn còn nhiều băn khoăn khi thảo luận về dự án Luật Thuế nhà đất mới đây.