Luat Minh Khue

tư vấn tạm ngừng hoạt động

tư vấn tạm ngừng hoạt động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn tạm ngừng hoạt động

Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?

Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong nhận được sự tư vấn từ luật sư. Tôi là hiện là công chức và đang có dự định mua lại cổ phần của một người quen nhưng bạn tôi thì lại nói là tôi ...