Luat Minh Khue

tư vấn thời hạn của giấy phép hành nghề dược

tư vấn thời hạn của giấy phép hành nghề dược - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn thời hạn của giấy phép hành nghề dược

Tư vấn về sử dụng bằng đại học giả?

Tư vấn về sử dụng bằng đại học giả?
Thưa luật sư, Em có bạn ngày xưa có chạy điểm để nâng bằng đại hoc lên bằng khá. Bây giờ đường dây chạy điểm này bị phát hiện thì bạn em có bị sao không ạ.? Em xin cảm ơn nhiều ạ.