Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Thủ Tục Chuyển Nhượng Đất Đai"

Tư Vấn Thủ Tục Chuyển Nhượng Đất Đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Thủ Tục Chuyển Nhượng Đất Đai.

vấn về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> về <strong>thủ</strong> <strong>tục</strong> <strong>chuyển</strong> <strong>nhượng</strong> quyền sử dụng <strong>đất</strong> theo quy định của luật <strong>đất</strong> <strong>đai</strong> ?
Thưa luật sư! Tôi là Chủ tịch UBND xã; trước đây 30 ngày tôi có nhận được 1 đơn: Nội dung đơn đề nghị như sau: Tôi là X, tôi có cho vợ chồng anh :P vay 1 số tiền lớn, đã hết hạn hợp đồng mà anh P chưa trả, anh P có ghi trong giấy nhận vay( Giấy vay có thế chấp tài sản) Số tiền anh P vay của anh X là 20.000USD với lãi suất vay là 30.000VNĐ/1USD/tháng.