Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp"

tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên?

Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên?
Đề nghị luật sư tư vấn giúp tôi về việc như sau:cách đây 10 năm tôi có làm thủ tục đkkd, thành lập cty tnhh 1 thành viên, sau khoảng thời gian 3 năm hoạt động không có phát sinh, tôi không còn nộp các loại từ khai và báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy theo luật, tôi phải làm gì để chấm dứt hoạt động. Trân trọng cảm ơn.