Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Thai Sản"

Tư Vấn Thai Sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Thai Sản.

vấn về Bảo hiểm thai sản ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> về Bảo hiểm <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> ?
Xin chào Luật sư! Em đỗ biên chế chính thức vào ngày 1/10/2014 và được đóng bảo hiểm luôn từ ngày đó. Sau khi đỗ biên chế em phải tập sự 6 tháng và được hưởng 85% lương.

Luật sư vấn luật bảo hiểm thai sản?

Luật sư <strong>tư</strong> <strong>vấn</strong> luật bảo hiểm <strong>thai</strong> <strong>sản</strong>?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một thắc mắc muốn được luật sư giải đáp: Vợ tôi làm việc cho một công ty và đã đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc tại công ty được khoảng hơn 2 năm. Tới tháng 2/2012 thì vợ tôi xin nghỉ việc( tới thời gian này công ty cũng ngưng đóng bảo hiểm cho vợ tôi) và tới tháng 11/2012 thì sinh em bé.