Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Về Xử Lý Vi Phạm Khi Sinh Con Thứ Ba"

Tư Vấn Về Xử Lý Vi Phạm Khi Sinh Con Thứ Ba | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Về Xử Lý Vi Phạm Khi Sinh Con Thứ Ba.

Sinh con thứ ba ?

<strong>Sinh</strong> <strong>con</strong> <strong>thứ</strong> <strong>ba</strong> ?
bình thường. Anh chị có một con gái 7t bị di chứng bại não nhẹ do sinh non tháng sốt lúc một tháng tuổi.