Luat Minh Khue

tạm hoãn hợp đồng lao đồng

tạm hoãn hợp đồng lao đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tạm hoãn hợp đồng lao đồng

Có biên bản tạm hoãn hợp đồng lao động mới được hưởng thất nghiệp ?

Có biên bản tạm hoãn hợp đồng lao động mới được hưởng thất nghiệp ?
Thưa Luật sư, cho em hỏi về nội dung của tờ biên bản tạm hoãn hợp đồng lao động là như thế nào ? Tại vì em đi hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bên bảo hiểm người ta kêu em về công ty mà mình làm việc để lấy tờ biên bản mà công ty em không biết ? Mong tư vấn giúp em chân thành cảm ơn anh (chị).