Luat Minh Khue

tặng ch

tặng ch - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tặng ch

Chú tặng cho cháu nhà đất có phải nộp thuế không ?

Chú tặng cho cháu nhà đất có phải nộp thuế không ?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một số thắc mắc xin được tư vấn như sau: Chú ruột tôi có một mảnh đất đã xây dựng nhà trên đó, chú không có con nên muốn tặng cho tôi mảnh đất đó để tôi làm vốn khi đi lấy chồng, vậy chú tôi hay tôi có phải nộp thuế không ?