Luat Minh Khue

tặng cho đất cho con gái

tặng cho đất cho con gái - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tặng cho đất cho con gái

Mẹ đẻ có được tặng cho đất cho con gái khi các con không đồng ý ?

Mẹ đẻ có được tặng cho đất cho con gái khi các con không đồng ý ?
Thưa luật sư, Tôi xin hỏi: Nhà tôi có 10 anh chị em ruột và hiện nay mẹ đẻ tôi hơn 80 tuổi, tôi đang trong tình trạng đợi thủ tục ly hôn. Vậy tôi muốn sau khi ly hôn tôi về nhà đẻ xin đất để làm nhà ở, tôi muốn hỏi quyền lợi của tôi có được chia đất ở nhà đẻ không và thủ tục cần làm là gì khi các anh chị ruột không đồng ý chia cho đất. Xin cảm ơn.